Tuyển dụng việc làm

Những điều mà một trường thiết kế không dạy bạn
Những điều mà một trường thiết kế không dạy bạn
Sáng tạo là những gì mà các trường đại học chỉ dạy bạn biết thôi chứ không chuyên. Nhưng sáng tạo như thế nào, sáng tạo ở đâu, sáng tạo lúc nào lại là một chuyện khác.Trường thiết kế thật sự. Nó mang lại cho bạn cơ hội để phát triển như một nhà thiết kế, họa sĩ minh họa hoặc nghệ sĩ - giúp bạn chuẩn bị cho sự nghiệp của bạn trong thế giới thực....